Sabtu, 1 Januari 2000

Banner 2012


Banner 2012


daftar

taski

Kedai

Dana

Pendaftaran Tahun 1 sesi 2013

Pendaftaran Tahun 1 sesi 2013

Permohonan Pendaftaran Tahun 1 telah ditutup


Permohonan Pendaftaran Tahun 1 telah ditutup


Falsafah Pendidikan al-Hikmah

Falsafah Pendidikan al-Hikmah

Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan penyempurnaan insan mukmin yang berilmu, berhikmah. berketrampilan, beriltizam dengan nilai-nilai kesalihan dan setia melaksanakan tanggungjawab pengabdian serta kebaktiannya sebagai hamba Allah dan khalifah-NYA. Berpandukan petunjuk wahyu dan berlandaskan ‘aqidah Islamiah yang berteraskan tauhid, usaha ini bermatlamat membentuk peribadi rabbani yang terpadu, seimbang dan murni demi mencapai keredhaan Allah.